recht en aansprakelijkheidAls ondernemer kunt u te maken krijgen met aansprakelijkheid bij gebeurtenissen en incidenten. Ook kunnen er conflicten binnen uw bedrijf optreden. Juridische kosten kunnen flink oplopen. Gelukkig kunt u zich prima verzekeren voor hulp en onvoorziene uitgaven bij dit soort gebeurtenissen. 
Hieronder staat ook een korte uitleg van de verschillende producten vernoemd, exacte in en outs van deze producten kan ik u altijd toelichten.

Rechtsbijstandverzekering
Als u (juridische) hulp wilt naar aanleiding van een gebeurtenis of een conflict kunt u een advocaat inschakelen. De kosten van een advocaat zijn meestal niet gering. Daarom is er een rechtsbijstandverzekering in het leven geroepen waar u juridische hulp kunt krijgen.

Aansprakelijkheidsverzekering
Ontstane schade aan een ander naar aanleiding van een gebeurtenis door u of een van uw werknemers kan u veel geld gaan kosten. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade (mits een gedekt evenement). Let wel op dat het hier gaat om schade aan derden of andere objecten en niet aan het werk zelf.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor ondernemers met een adviserend bedrijf of bureau. Het gaat hierbij onder meer om fouten of vergissingen in het advies aan uw opdrachtgever waardoor deze vermogensschade lijdt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dit soort risico’s.

Milieuaansprakelijkheidsverzekering
U bent aansprakelijk voor gebeurtenissen door u of uw werknemers waardoor schade aan het milieu ontstaat. Het herstellen van milieuschade kan het bedrijf veel geld kosten. U kunt zich tegen deze incidenten verzekeren door een milieuaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Als bestuurder bent u aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gemaakte fouten van uzelf of uw medebestuurders. Ook als een gemaakte fout leidt tot het faillissement van uw bedrijf. Daarom is er de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.